Dokumenta i obrasci

RADNI ODNOSI
PORESKE PRIJAVE
OSTALO

Šta sve firma treba da ima prilikom otvaranja

Najnovije !!!

Potrebno je zaključiti USAGLAŠENI UGOVOR sa zaposlenima, uz prethodnu PONUDU ZA ZAKLJUČENJE USAGLAŠENOG UGOVORA O RADU. Dokumenta možete "skinuti" iz tabele.

UGOVOR O RADU NOVI sklapate pri zapošljavanju novih radnika.

 

Obratite pažnju na ugovor o radu po izmenama i dopunama Zakona.
Ugovori o radu sa zaposlenima obavezno moraju biti na mestu gde zaposleni radi!!!  
Ukolko želite da mi izradimo usaglašene ugovore o radu sa Vašim zaposlenima, 
obratite se na 062 206 001 - Nenad