O nama...

Konekt 1997 d.o.o. začet je 1997. godine, kada je Jelena Tucakov, tada Radovanović, 07. februara registrovala agenciju za knjigovodstvene usluge Konekt. Tada, uz nju, radno je bio angažovan i njen sadašnji suprug Nenad, a kancelariju je predstavljao radni sto sa računarom u manjoj sobi dvosobnog stana....

Prvobitno, bilo je zamišljeno da se agencija bavi i posredovanjem u prodaji nekretnina, ali neuredjeno tržište u Pančevu, kao i nelojalna konkurencija, koja je vladala, učinili su da ova delatnost nikad ne zaživi. Ostalo je samo ime, skovano na sledeći način: Kon - kontiranje +nek - nekretnine + T - Tucakov.

Već nakon nekoliko meseci, a zahvaljujući preporukama, broj klijenata se ubrzano povećavao, te je postalo jasno da radni sto u uglu sobe ne može biti zadovoljavajuća kancelarija, pa se od kućnog saveta zgrade iznajmljuje prostorija u suterenu. Ubrzo, nabavlja se još jedan računar, zapošljava kurir za Beograd, a Nenad počinje da uči prosto knjigovodstvo....

Sve vreme, Jelena svojim znanjem, preciznim radom i profesionalnim odnosom, stiče ugled, kako kod korisnika, tako i u inspekcijskim organima, te u Republičkoj Upravi javnih prihoda ( sada Poreska Uprava). Danas je, u ovim organima, njeno ime sinonim za stručnog knjigovodju i odličnog saradnika.

Kako se dobar glas daleko čuje, ubrzano se povećava broj korisnika usluga i iz suterena, selimo se u stan u prizemlju zgrade, a istovremeno se povećava i broj zaposlenih. Dalja ekspanzija posla prisiljava nas da 2005. godine zakupimo 6 kancelarija u poslovnom prostoru AMC Zvezda d.o.o. U tom periodu, čak trinaestoro zaposlenih biva radno angažovano.

Najzad, 2007. godine, obim posla, kao i profil korisnika usluga, zahteva transformaciju agencije u preduzeće, što krajem godine i činimo. Osnivači su Jelena, zamenik direktora i Nenad, direktor.

Konačno, juna 2010. godine, delimo preduzeće na dve oragnizacione jedinice. Za klijentelu iz Pančeva, otvara se kancelarija u stanu, u ulici Moše Pijade br. 118, dok se korisnicima iz Beograda usluge vrše u kacelariji u ul. Čumićevoj br. 34. Oba poslovna prostora su u našem vlasništvu.

Mi živimo svoj san, a vi svoj?