Usluge koje pruža Konekt 1997 d.o.o.

 

- Prosto knjigovodstvo

- dvojno knjigovodstvo

- knjigovodstvo proizvodnje

- kurirske usluge

- usluge platnog prometa

- obračun zarada

- zastupanje kod državnih organa

- registracija preduzetnika

- osnivanje preduzeća

- prijava / odjava radnika

- brisanje preduzetnika

- likvidacija preduzeća